DMCA

Quảng cáo - Advertisement

Chúng tôi https://caocacao.net/ tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của mọi người và mong người dùng của mình cũng như vậy. Theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, văn bản của luật này có thể được tìm thấy trên trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, caocacao.net sẽ phản hồi các khiếu nại về vi phạm bản quyền được cam kết bằng cách sử dụng các dịch vụ tại caocacao.net nếu các khiếu nại đó được báo cáo cho Đại lý bản quyền được chỉ định của caocacao.net được xác định trong thông báo mẫu bên dưới. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đại diện cho một chủ sở hữu hay được ủy quyền hành động theo bất kỳ quyền độc quyền nào theo bản quyền, bạn vui lòng báo cáo các vi phạm bản quyền bị cáo buộc diễn ra trên hoặc thông qua trang web bằng cách hoàn thành Thông báo vi phạm bị cáo buộc theo DMCA sau đây và gửi nó qua email hỗ trợ của caocacao.net. Khi nhận được thông báo như được mô tả bên dưới, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào đó theo quyết định riêng của mình được cho là phù hợp, bao gồm cả việc xóa nội dung khỏi trang web. Để đẩy nhanh tiến độ của chúng tôi trong việc xử lý thông báo vi phạm của bạn, vui lòng sử dụng các bước sau:

Thông báo vi phạm DMCA

 • Xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm hoặc – nếu thông báo này bao gồm nhiều tác phẩm có bản quyền – bạn có thể cung cấp danh sáchcác đại diện của các tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm.
 • Xác định tài liệu hoặc liên kết mà bạn khiếu nại là vi phạm (hoặc chủ thể của hoạt động vi phạm) và quyền truy cập sẽ bị chúng tôi vô hiệu hóa, bao gồm URL của liên kết được hiển thị trên trang web hoặc vị trí chính xác nơi tài liệu đó có thể được tìm thấy.
 • Cung cấp chi nhánh công ty của bạn (nếu có), địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có)
 • Bao gồm cả hai câu sau trong nội dung của Thông báo:

“Tôi xin tuyên bố rằng tài liệu có bản quyền này đang bị tranh chấp và tôi hoàn toàn tin vào việc đó. Tài liệu hay sản phẩm này không được chủ sở hữu hoặc đại diện của chủ sở hữu bản quyền hay luật pháp cho phép.” “Tôi xin tuyên bố rằng thông báo tôi đưa ra chính xác về thông tin và tôi sẽ phải chịu hình phạt nếu khai gian dối rằng tôi là chủ sở hữu hay được chủ sở hữu ủy quyền hoặc độc quyền theo bản quyền bị cáo buộc bị xâm phạm. “

 • Cung cấp tên pháp lý đầy đủ và chữ ký điện tử của bạn
 • Gửi email phần trên tới: [email protected]

Thông báo phản đối DMCA

 • Căn cứ vào các mục 512 (g) (2) và (3) của Đạo luật, người đăng ký có thể đưa ra thông báo phản đối. Để gửi thông báo phản đối cho chúng tôi, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản qua email nêu rõ các mục được chỉ định bên dưới. Xin lưu ý  bạn sẽ phải chịu trách nhiệm việc bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư) nếu như bạn xuyên tạc nghiêm trọng về việc người khác vi phạm bản quyền một sản phẩm hay hoạt động nào đó. Do đó, nếu bạn không chắc liệu tài liệu nào đó có vi phạm bản quyền của người khác hay không, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với luật sư trước. Để đẩy nhanh khả năng của chúng tôi trong việc xử lý thông báo phản đối của bạn, vui lòng sử dụng các bước sau:
 • Xác định tên của trang web caocacao.net liên quan đến mà chúng tôi đã chặn quyền truy cập.
 • Vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin liên hệ đầy đủ của bạn bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ của bạn và bạn sẽ chấp nhận dịch vụ của quy trình từ người đã cung cấp thông báo theo tiểu mục (c) (1) (C) của DMCA hoặc đại diện của người đó.
 • Bao gồm tuyên bố sau: “Tôi xin thề, theo hình phạt nếu khai man, tôi thực sự tin rằng việc truyền tải trang web caocacao.net được xác định ở trên đã bị chặn do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị chặn.”
 • Cung cấp tên pháp lý đầy đủ và chữ ký điện tử của bạn
 • Gửi email nội dung trên tới: [email protected] với dòng chữ “Thông báo phản đối DMCA” trong dòng chủ đề
 • Vui lòng đợi 1-2 ngày làm việc và chúng tôi sẽ phản hồi qua email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại qua email cho các bên khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ Internet mà chúng tôi đang sử dụng sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn, có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách.

 

Nội dung này dành cho thành viên Donate

Nội dung này đã được khóa lại, vui lòng đăng ký để xem tiếp
Vui lòng tích vào ô bên dưới!
Quảng cáo - Advertisement

Bài nổi bật về game

Bài nổi bật về công nghệ